NFZ

Miły Uśmiech i Narodowy Fundusz Zdrowia

Zabiegi refundowane przez NFZ

Dorośli

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

Badanie lekarskie stomatologiczne

1 raz w okresie 12 miesięcy

1 raz w okresie 12 miesięcy

Badanie lekarskie kontrolne

3 razy w okresie 12 miesięcy

3 razy w okresie 12 miesięcy

Zdjęcie zębowe wewnątrzustne – RTG punktowe

2 wewnątrzustne – w ciągu 12 miesięcy

2 wewnątrzustne – w ciągu 12 miesięcy

Znieczulenie miejscowe i przewodowe

do zabiegów refundowanych

do zabiegów refundowanych

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba

– od kła do kła – materiał chemoutwardzalny 

– pozostałe zęby – amalgamat

materiał

światłoutwardzalny

biały

Leczenie endodontyczne – kanałowe

od kła do kła

wszystkie zęby

Usunięcie złogów nazębnych – skaling

1 raz w ciągu 12 miesięcy

Lakierowanie zębów stałych

      1 raz w ciągu 3 miesięcy