NFZ

Miły Uśmiech i Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Zabiegi refundowane przez NFZ

Dorośli

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

Badanie lekarskie stomatologiczne

1 raz w okresie 12 miesięcy

1 raz w okresie 12 miesięcy

Badanie lekarskie kontrolne

3 razy w okresie 12 miesięcy

3 razy w okresie 12 miesięcy

Zdjęcie zębowe wewnątrzustne – RTG punktowe

2 wewnątrzustne – w ciągu 12 miesięcy

2 wewnątrzustne – w ciągu 12 miesięcy

Znieczulenie miejscowe i przewodowe

do zabiegów refundowanych

do zabiegów refundowanych

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba

 

– od kła do kła – materiał chemoutwardzalny 

 

– pozostałe zęby – materiał chemoutwardzalny (nie kompozytowy)

 

materiał

 

światłoutwardzalny

biały

Leczenie endodontyczne – kanałowe

od kła do kła

wszystkie zęby

Usunięcie złogów nazębnych – skaling

1 raz w ciągu 12 miesięcy

Lakierowanie zębów stałych

      1 raz w ciągu 3 miesięcy